Bulanık Mantık ve Eğitimci Endişesi

Bulanık Mantık ve Eğitimci Endişesi

Bulanık mantık konusunda fikri olmayanlar için bulanık mantıktan kısaca bahsederek başlamak isterim. Bulanık mantık hem fen bilimlerinde hem de sosyal bilimlerde kullanılan bana göre hayatın yapı taşını oluşturan bir mantık sistemi. Asla keskin uçları ya da tamamen yokluk kavramlarını kabul etmeyen her şeyi oranlarla açıklamaya çalışan bir düşünce biçimi. Bulanık mantık için siyah ya da beyaz yoktur. Tüm renkler ara tonlardan oluşmaktadır. Hayatın her alanında olduğu gibi endişeler üzerinde de etkisi olan bulanık mantığın eğitim veren insanların endişe içine düştüğü zaman nasıl bir yol haritası çizmeleri gerektiği konusunda fikirler verebileceğini düşünüyorum. Eğitimci insanların ya da hayatını bilime adamak isteyen insanların hayatlarında çok farklı zamanlar olmuştur, olacaktır. Bilim insanları ya da eğitimciler insanlığa katkı sağlamak için çaba sarf etmeleri gerekir. İşin doğası budur.

Öyle zamanlar gelir ki dünya üzerindeki tüm olasılıklar lehinize gelişir. Çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız ve kişisel ruh haliniz matematiksel anlamda gayet yerinde olur. Ama kimi zaman diliminde ise bu saydığım olasılıkların tamamı aleyhinize gelişir. Çalışma ortamınız kötüdür, çalışma arkadaşlarınızın ruh halleri bozuktur. Böyle bir ortamda bırakın bilimsel bir şeyler yapmayı berrak bir zihinle düşünme fırsatını bile bulamayabilirsiniz. İşte böyle zamanlarda aslında bize yol gösterecek olan sistem yine bulanık mantık düşünce biçimidir. Tarihi şöyle biraz düşündüğümüz zaman görüyoruz ki birçok bilim insanı zor dönemlerinde en başarılı çalışmalarını ortaya koymuş. En zor şartlarda ilham ile olan bağlantılarını güçlü tutmuşlar. O halde bulanık mantığın aslında hiçbir olasılık tamamiyle kötü olamaz düşüncesi bize çok taze fikirler vermektedir.

Gözle gördüğümüz tüm olasılıklar ya da şartlar olumsuz gözükse dahi bütünüyle her şeyin kapkara bir duvar gibi karanlık olması mümkün değildir. Bir başka düşünceyle, olaylara ve şartlara hangi açıdan baktığınla ve yaratılmış şartların yaratılacak olasılıklarla ne kadar uyumlu olduğuyla ilgilidir. Sonuç olarak, eğitim vermenin ya da bilimsel çalışma yapmanın ne kadar olumsuz gözüken şartları olursa olsun bunu olumlu duruma çevirebilecek mutlaka olasılıkları vardır. Hiçbir şey asla kesin değildir ve olamayacaktır.

Önerilen makaleler